I Brake for Bad Boys Short Stories

I Brake For Bad Boys by Lori Foster

I Brake for Bad Boys by Lori Foster, Shannon McKenna & Janelle Denison

  • Drive Me Wild by Lori Foster
  • Touch Me by Shannon McKenna
  • Something Wilde by Janelle Denison

Image source: Goodreads